Leg. Fysioterapeut
  • Extra intresserad av: Fysioterapeut MSc med vidareutbildning inom idrottsmedicin
  • OMT
  • MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion)
  • Pågående specialistutbildning i fysisk aktivitet och idrottsmedicin
  • Personlig tränare