Leg. Fysioterapeut
Ansvarig Digitala initiativ och sociala medier
Norrlandsgatan
  • Erfarenhet och intresse för individuellt anpassad rehabträning
  • Internationellt certifierad inom stötvåg, behandlar muskelfästesskador ex hälsporre, hälsena eller hoppar knä mm
  • Erfarenhet och intresse för stressrelateradebesvär, behandlas med bla akupunkturnålar, triggerpunksbehandling och träning
  • Utbildad inom OMI, OMT, Idrottsmedicin, Dry needling, Basal kroppskännedom
  • Erfarenhet samt stort intresse för idrottsrelaterade skador
  • Gravidrelaterade besvär
Copy link
Powered by Social Snap