Leg. Fysioterapeut
  • OMI terapeut
  • OMT steg 1
  • Dipl massör
  • Stötvågsbehandling- behandlar muskelfästen i exv axel, armbåge och knä
  • Erfarenhet och intresse för individuellt anpassad rehabträning