Leg. Fysioterapeut
  • OMT-Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseapparaten
  • Medicinsk akupunktur
  • Rehabilitering
  • internutbildad inom stötvågsbehandling