Leg. Fysioterapeut
Medicinskt ansvarig Fysioterapi
Södermalm och Sickla
  • OMT 1,2,3
  • Motorkontoll, har stor kunskap och intresse att hitta svaga länkar i exv bål och nacke
  • Kinetic controll
  • internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
  • Individuell träning med Quantum 1080- kanske det bästa rehabverktyget
  • Akupunktur
Copy link
Powered by Social Snap