Leg. Fysioterapeut
  • OMT 1,2,3
  • Chefsfysio AIK basket
  • Motorkontoll, har stor kunskap och intresse att hitta svaga länkar i exv bål och nacke
  • Kinetic controll
  • Akupunktur
  • Internutbildad inom stötvågsbehandling
Copy link
Powered by Social Snap