Laser EMS

Laser EMS

Vad är DolorClast® High Power Laser?
DolorClast® High Power -lasers 905 nm våglängd utlöser två huvudtyper av effekter i det riktade området:

Smärtstillande effekt: Sätter in 5 minuter efter avslutad laserbehandling och varar upp till 72 timmar.

Antiinflammatorisk effekt: Minskar akut inflammation och leder till en snabb absorption av ödem och en snabbare läkningsprocess av den skadade vävnaden.

I och med dessa effekter lämpar sig laserbehandlingen vid akuta besvär i muskel, senor, leder eller ex slemsäckar som fristående behandling. Den kan även användas som kombinationsbehandling med stötvågsbehandling för bättre effekt vid subakuta (över 6 veckor) eller långvariga besvär (GDT).

Guidad DolorClast® -terapi (GDT) är ett nytt behandlingskoncept baserat på kombinationsbehandling mellan laser och stötvågsbehandling för att få så snabba och bra resultat till vävnadsläkning som möjligt.

Laserbehandling lämpar sig främst till besvär som:

 • Plantarfacit – Hälsporre
 • Hälseneinflammation – Achillestendinopati/tendinit
 • Slemsäcksinflammation häl – Bursit
 • Hopparknä
 • Schlatter – Knä
 • Trochanterit – Bursit
 • Gluteal tendinit
 • Tennisarmbåge- Lateral epicondylit
 • Golfarmbåge – Medial epicondylit
 • Axel- Bursit och tendinoser
 • Subacromiell smärta – Axel

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer

Copy link
Powered by Social Snap