Om Agilokliniken

Christer Cromell och Patrik Sundström grundade Agilokliniken 1991 då under namnet Stockholm/Tumba Naprapat & Idrottsskadeklinik. Vår ambition har hela tiden varit att utveckla företaget till en verksamhet som står för kvalité och behandlingsmässig effektivitet. Alla våra terapeuter är anställda, och därmed inte konsulter, detta gör att vårt interna remiss system kommer att fungera bra, med patienten i centrum. Därför har vi varit noggranna med rekrytering av våra naprapater, sjukgymnaster och kiropraktor, samt hela tiden strävat efter att ligga i framkant vad gäller maskinell utrustning och vara pålästa vad gäller forskning kring besvär i rörelseapparaten. Vi vill ligga i toppsegmentet gällande våra terapeuters kompetens och behandlingsmässiga handlag.

Oavsett om du behöver naprapat i Stockholm, rehabilitering på Södermalm, kiropraktor i Tumba eller naprapat i Solna så står vårt breda nätverk till ditt förfogande. Vi är i dagsläget 23 medarbetare fördelade på fyra mottagningar. Dessa ligger i Stockholm City, Södermalm, Tumba och Arenastaden i Solna. Våra naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter och kiropraktorer är alla mycket välutbildade och kunniga oavsett man man gick ut skolan för några år sedan eller har jobbat i närmare 30 år som terapeut. Vår framgång ligger i internutbildning och internt samarbete. Alla naprapater och fysioterapeuter behövs hos oss,vare sig man är mer allmänt kunnig inom smärta i rygg och nacke eller har specialintresse inom axel, armbåge, knäskador eller ont i hälen.

Under förra året utförde vi cirka 30000 behandlingar på våra fyra kliniker runt Stockholm. Detta är vi stolta för!

På Agilokliniken står patienten alltid i fokus, och vi försöker vara så inlyssnande vi kan. När vi märker att ett besvär ligger i någon av våra övriga medarbetares kompetensområde internremmiterar vi mellan oss för att uppnå bästa resultat. Det är viktigt för oss, att kvalitet och effektivitet uppnås i varje möte med en patient. Därför håller vi oss uppdaterade, och vår ständigt växande erfarenhet och kunskap av manuell medicin, fysioterapi och avancerad träningsteknologi skapar friska och nöjda patienter.

Vi månar om våra medarbetare och vill skapa schyssta villkor i vår verksamhet. Vi avsätter bland annat tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring. Allt detta samverkar för att du ska få bästa möjliga vård hos oss.

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). För Agiloklinikens verksamhet som tillhör hälso- och sjukvården finns det redan specialreglering för att skydda patienternas integritet. Specialregleringen kommer att gälla fortsättningsvis vid sidan av GDPR. GDPR höjer skyddsnivån vad gäller behandling av personuppgifter särskilt för exempelvis de som kommer i kontakt med Agilokliniken och som inte är patienter. Men GDPR får inte lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården eftersom skyddsnivån i Sverige redan är hög.

Agilokliniken respekterar Din integritet och rätten att ha kontroll över Dina personuppgifter. Läs Agiloklinikens Integritetspolicy för att veta mer om GDPR och Dina rättigheter samt hur vi hanterar Dina personuppgifter i vår verksamhet.

Integritetspolicy

Medarbetare

Bosse Widman

Bosse
Widman

Leg Naprapat
 • Stötvåg
 • Erfaren naprapat som är duktig på idrottsskador
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Naprapat för gymnaster på elitnivå
 • Diplomerad akupunktör
Emma Engström

Emma
Engström

Leg. Fysioterapeut
 • OMT steg 1
 • Mulligan A (B)
 • Rehabilitering/träning
 • Allmänt ryggbesvär
 • Utbildad inom stötvågsbehandling, vilket gör henne duktig på muskelfästesskador, exv hälsporre, hälsena, hopparknän.
Hampus Donnerheim

Hampus
Donnerheim

Leg. Naprapat
 • Idrottsskador
 • Allmänt rygg och nacksmärta
 • Stötvågsbehandling
 • Dry needling
Hanna Berg

Hanna
Berg

Leg. Fysioterapeut
 • OMI terapeut
 • OMT steg 1
 • Dipl massör
 • Stötvågsbehandling- behandlar muskelfästen i exv axel, armbåge och knä
 • Erfarenhet och intresse för individuellt anpassad rehabträning
Johanna Norlen

Johanna
Norlen

leg. Fysioterapeut
 • OMT steg 1
 • Akupunktör
 • Dipl. massör samt triggerpunktsbehandling
 • Stötvågsbehandling
 • Kombinerar manuell behandling med rehab
Josefin Öberg

Josefin
Öberg

Leg. Naprapat
 • Rygg och nackbesvär
 • Intresserad av idrottsskador speciellt innebandy och handboll
 • medicinsk akupunktur(15 hp)
Natalie Meljordshagen

Natalie
Meljordshagen

Leg Naprapat
 • Tar hand om rygg och nacksmärtor, långvarig smärtproblematik och rehabilitering av idrottsskador.
 • Har ett specialintresse gällande käkledsproblematik samt fötter och fotbesvär.
 • Stor erfarenhet med rehabträning/rörlighetsträning
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
 • Diplomerad akupunktör (dry-needling)
Carolina Michels

Carolina
Michels

Leg. Naprapat
 • Diplomerad akupunktör
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Lotorpsmetoden- är en terapiform där man genom olika massagegrepp och thorakal mobilisering får igång patientens revbensrörelser samt förbättrar deras andningsteknik
 • Har som specialintresse att behandla sångrelaterade spänningstillstånd.
 • Mångårig erfarenhet av rygg och nackrelaterade smärtor och besvär
Christer Cromell

Christer
Cromell

Leg. Naprapat
Ägare, VD
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Diplomerad akupunktör
 • Specialintresse senskador och muskelfästen
 • Har mycket lång erfarenhet av både smärta i rygg samt idrottsskador
Emilia Larsson

Emilia
Larsson

Leg. Kiropraktor
 • Emilia är en kiropraktor som jobbar mycket med muskler, såsom massage och andra tekniker som är lämpliga.
 • Dry neeling akupunktör
 • Jobbar med hela rörelseapparaten
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling, vilket gör henne duktig på muskelfästesskador
 • Är en kiropraktor som kombinerar kiropraktiken med mjukdelsbehandling i form av massage och triggerpunktsbehanling
Erik Blombergsson

Erik
Blombergsson

Leg. Naprapat
 • Erik behandlar både onda ryggar/nackar och jobbar med idrottsskador
 • Internationellt cerifierad inom stötvågsbehandling
 • Dipl. Akupunktör (Dry Needling)
 • Rehabilitering
 • Handledare på naprapathögskolan som extrauppdrag
Gabriella Reiner

Gabriella
Reiner

Leg. Naprapat
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys samt träning i Quantum 1080
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Behandlar rygg och nackbesvär samt idrottsskador
 • Specialintresse löprelaterade skador samt höftrehabilitering och träningsupplägg
 • Mammamage träning
Henrik Nyhus

Henrik
Nyhus

Leg. Naprapat
 • Allmänt ryggar
 • Fotbollsrelaterade skador.
 • Jobbat som naprapat i AIK fotboll under många år
 • Extra intresserad av att jobba med idrottsskador, tex höft, knä och fotproblem
 • Utbildad inom stötvågsbehandling
 • Gör rörelseanalyser på vår city och Tumbaklinik
Jonas Ernestam

Jonas
Ernestam

Leg. Naprapat
Medicinskt ansvarig
Ultraljudsdiagnostiker
 • Duktig på axeldiagnostik
 • Examen i ultraljudsdiagnostik
 • Specialintresse senskador
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Föreläsare på Naprapathögskolan
 • Diplomerad akupunktör
Jonas Wirström

Jonas
Wirström

Leg. Naprapat
Klinikchef Tumba
 • Behandlar rygg och nackrelaterade besvär samt höftsmärta
 • Specialintresse löprelaterade skador
 • Handledare på Naprapathögskolans elevklinik, vilket gör honom till en mycket erfaren naprapat
 • Utbildad inom stötvågsbehandling
Kjell Gottling

Kjell
Gottling

Leg. Naprapat
 • Har tidigare jobbat som alpina landslagets naprapat i många år
 • Mångårig erfarenhet av naprapatbehandling
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Behandlar både onda ryggar och idrottsskador
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
Kristoffer Eriksson

Kristoffer
Eriksson

Leg. Naprapat
Diagnostiskt ultraljuds diagnostiker
 • Främsta inriktning i behandling: Nedre extremitet, Axel/skulderkomplex med tillhörande nack/ryggbesvär.
 • Rehabilitering och träning
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Akupunktör
 • Vidareutbildad inom stötvågsbehandling
Markus Odenhammar

Markus
Odenhammar

Leg Naprapat
Klinkchef City
 • Återkommande och långvarig smärtproblematik i rörelseapparaten. Vill träffa er som haft ont länge!
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling.
 • Duktig klassisk naprapat som jobbar med manipulation, massage och ström
 • Kommer ge dig de råd du behöver få höra!
Odysseus Zacharopolos

Odysseus
Zacharopolos

Leg. Fysioterapeut
 • OMT 1,2,3
 • Chefsfysio AIK basket
 • Motorkontoll, har stor kunskap och intresse att hitta svaga länkar i exv bål och nacke
 • Kinetic controll
 • Akupunktur
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
Ola Klackenberg

Ola
Klackenberg

Leg. Sjukgymnast
Klinikchef Söderkliniken
 • Rehabiliteringsansvarig på Agilokliniken
 • Behandlar onda ryggar och idrottsskador med ffa manuella metoder, såsom exempelvis manipulation.
 • Droptekniker, brinner för manuell behandling på dropbänken
 • Träningsplanering, nutrition och axellina
 • Utbildad inom Omt, Mckenzie, Idrottsmedicin, akupunktur, ergonomi
 • Gray institut 3D utbildad inom funktionsanalys
 • Utför 1080 mapanalyser- avanserade rörelseanalyser av kroppens leder
Patrik Sundström

Patrik
Sundström

Leg. Naprapat
Ägare
Marknads- och HR ansvarig
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Lång erfarenhet
 • Diplomerad akupunktör
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Specialintresse: axel och knäsmärta, samt bäckenledslåsningar
Susanne Åqvist

Susanne
Åqvist

Leg. Naprapat
Klinikchef Solna/Arenastaden
Föräldraledig, åter 1/10-18
 • Extra intresserad av: Käkledsproblematik, Huvudvärk och nackbesvär
 • Akupunktör (Dry-needling)
 • Behandlar ffa rygg/nackrelaterade besvär
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
 • Motorkontroll nacke/ländrygg
Tim Gjerulf

Tim
Gjerulf

Leg. Naprapat
Rehabiliteringsansvarig på Agilokliniken
 • Behandlar rygg och nackbesvär samt idrottsskador/
 • Diplomerad akupunktör (Dry-needling)
 • Rehabilitering axel och skuldra
 • Specialintresse analys och rehabilitering av skador/smärta i axel
 • Quantum 1080, lägger upp individuellt specialanpassade program i denna avancerade dragmaskin
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
 • Jobbar som handledare på naprapathögskolan
Camilla Hedlund

Camilla
Hedlund

Ekonomiansvarig
 • Bokföring
 • Fakturering företag
 • Fakturering försäkringsbolag
 • Övriga ekonomiska frågor