Om Agilokliniken

Christer Cromell och Patrik Sundström grundade Agilokliniken 1991 då under namnet Stockholm/Tumba Naprapat & Idrottsskadeklinik. Vår ambition har hela tiden varit att utveckla företaget till en verksamhet som står för kvalité och behandlingsmässig effektivitet. Därför har vi varit noggranna med rekrytering av våra naprapater, sjukgymnaster och kiropraktor, samt hela tiden strävat efter att ligga i framkant vad gäller maskinell utrustning och vara pålästa vad gäller forskning kring besvär i rörelseapparaten. Vi vill ligga i toppsegmentet gällande våra terapeuters kompetens och behandlingsmässiga handlag.
Vi vill vara lyhörda och noggranna i undersökningsförfarandet då det lägger grunden för en effektiv och bra behandling. Vi månar om våra medarbetare bla. genom att sätta av i tjänstepensionsprogram och privat sjukvårdsförsäkring. Vi är alla anställda, och har en grund i vårt tänk att sätta patienten i centrum, och vid behov internremmitera mellan oss, för bästa behandlingsresultat. Agilokliniken arbetar med hög kunskap och erfarenhet med manuell medicin, fysioterapi och vid behov med hjälp av avancerad träningsteknologi. Vi står för kvalitet och effektivitet. Våra naprapater, sjukgymnaster och kiropraktor har mycket stor kompetens och erfarenhet av behandling av smärtor och besvär i rygg och leder. Våra medarbetare har mellan 2-26 års erfarenhet av behandlingar av smärtor i rörelseapparaten. Vi ligger i framkant när det gäller utrustning både för behandling och rehabilitering. Vi är 20 medarbetare fördelat på fyra mottagningar, Stockholm City, Södermalm, Tumba och nu Arenastaden Solna. 2016 utförde vi cirka 23000 behandlingar på våra då tre mottagningar. 2017 går vi mot 30000 behandlingar.

Medarbetare

Bosse Widman

Bosse
Widman

Leg Naprapat
 • Stötvåg
 • Erfaren naprapat som är duktig på idrottsskador
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Naprapat för gymnaster på elitnivå
 • Diplomerad akupunktör
Emma Engström

Emma
Engström

Leg. Fysioterapeut
 • Rehabilitering/träning
 • Rygg
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling, vilket gör henne duktig på muskelfästesskador
Therese Norlin

Therese
Norlin

Leg Fysioterapeut (bokningsbar från sept 2017)
Specialist inom idrottsmedicin
 • Vidareutbildad inom ortopedisk manuell terapi, Mulligan samt manipulation
 • Akupunktör
 • Specialintresse skadeförebyggande träning, akutbehandling, bedömning och rehabilitering
Carolina Michels

Carolina
Michels

Leg. Naprapat
 • Mångårig erfarenhet av rygg och nackrelaterade smärtor och besvär
 • Diplomerad akupunktör
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Har som specialintresse att behandla sångrelaterade spänningstillstånd.
Christer Cromell

Christer
Cromell

Leg. Naprapat
Ägare, VD
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Diplomerad akupunktör
 • Specialintresse senskador och muskelfästen
 • Har mycket lång erfarenhet av både smärta i rygg samt idrottsskador
Emilia Larsson

Emilia
Larsson

Leg. Kiropraktor
 • Emilia är en kiropraktor som jobbar mycket med muskler, såsom massage och andra tekniker som är lämpliga.
 • Dry neeling akupunktör
 • Jobbar med hela rörelseapparaten
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling, vilket gör henne duktig på muskelfästesskador
 • Är en kiropraktor som kombinerar kiropraktiken med mjukdelsbehandling i form av massage och triggerpunktsbehanling
Erik Blombergsson

Erik
Blombergsson

Leg. Naprapat
Klinikchef i Tumba
 • Erik behandlar både onda ryggar/nackar och jobbar med idrottsskador
 • Internationellt cerifierad inom stötvågsbehandling
 • Dipl. Akupunktör (Dry Needling)
 • Rehabilitering
Gabriella Reiner

Gabriella
Reiner

Leg. Naprapat
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Mammamage träning
 • Behandlar rygg och nackbesvär samt idrottsskador
 • Specialintresse löpskador samt rehab av baksida lår
Henrik Nyhus

Henrik
Nyhus

Leg. Naprapat
 • Allmänt ryggar
 • Fotbollsrelaterade skador.
 • Jobbat som naprapat i AIK fotboll
 • Extra intresserad av att jobba med idrottsskador, tex höft, knä och fotproblem
 • Internutbildad inom stötvåg
Jonas Ernestam

Jonas
Ernestam

Leg. Naprapat
Medicinskt ansvarig
Ultraljudsdiagnostiker
 • Duktig på axeldiagnostik
 • Examen i ultraljudsdiagnostik
 • Specialintresse senskador
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Föreläsare på Naprapathögskolan
 • Diplomerad akupunktör
Jonas Wirström Fd Larsson

Jonas
Wirström
Fd
Larsson

Leg. Naprapat
Föräldraledig (åter sept 2017 på vår Tumbaklinik)
 • Behandlar rygg och nackrelaterade besvär samt höftsmärta
 • Specialintresse löprelaterade skador
 • Handledare på Naprapathögskolan
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
Kjell Gottling

Kjell
Gottling

Leg. Naprapat
 • Har tidigare jobbat som alpina landslagets naprapat i många år
 • Mångårig erfarenhet av naprapatbehandling
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling
 • Behandlar både onda ryggar och idrottsskador
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
Kristoffer Eriksson

Kristoffer
Eriksson

Leg. Naprapat
Klinikchef Arenastaden/Solna
 • Främsta inriktning i behandling: Nedre extremitet, Axel/skulderkomplex med tillhörande nack/ryggbesvär.
 • Rehabilitering och träning
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Akupunktör
 • Vidareutbildad inom stötvågsbehandling
Markus Odenhammar

Markus
Odenhammar

Leg Naprapat
Klinkchef City
 • Återkommande och långvarig smärtproblematik i rörelseapparaten. Vill träffa er som haft ont länge!
 • Internationellt certifierad inom stötvågsbehandling.
Monika Lee

Monika
Lee

Leg. Fysioterapeut
 • OMT-Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseapparaten
 • Medicinsk akupunktur
 • Rehabilitering
 • internutbildad inom stötvågsbehandling
Odysseus Zacharopols

Odysseus
Zacharopols

Leg. Fysioterapeut
 • OMT 1,2,3
 • Chefsfysio AIK basket
 • Motorcontoll
 • Kinetic controll
 • Akupunktur
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
Ola Klackenberg

Ola
Klackenberg

Leg. Sjukgymnast
Klinikchef Söderkliniken
 • Rehabiliteringsansvarig på Agilokliniken
 • Behandlar onda ryggar och idrottsskador med ffa manuella metoder, såsom exempelvis manipulation.
 • Träningsplanering, nutrition och axellina
 • Utbildad inom Omt, Mckenzie, Idrottsmedicin, akupunktur, ergonomi
 • Gray institut 3D utbildad inom funktionsanalys
 • Utför 1080 mapanalyser- avanserade rörelseanalyser av kroppens leder
Patrik Otteberg

Patrik
Otteberg

Leg. Naprapat
Internstrateg- bland annnat ansvarig för agiloklinikens behandlingsstrategier
 • Vidarutbildning i OMI teknik samt rörelseanalys (STAC).
 • Ryggsmärtor
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Diplomerad Akupunktör
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Handledare på Naprapathögskolans elevklinik
Patrik Sundström

Patrik
Sundström

Leg. Naprapat
Ägare
Marknads- och HR chef
 • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
 • Lång erfarenhet
 • Diplomerad akupunktör
 • MAP 1080 utför avancerad rörelseanalys
 • Specialintresse: axel och knäsmärta, samt bäckenledslåsningar
Susanne Åqvist

Susanne
Åqvist

Leg. Naprapat
Klinikchef Solna/Arenastaden
Föräldraledig
 • Extra intresserad av: Käkledsproblematik, Huvudvärk och nackbesvär
 • Akupunktör (Dry-needling)
 • Behandlar ffa rygg/nackrelaterade besvär
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
 • Motorkontroll nacke/ländrygg
Tim Gjerulf

Tim
Gjerulf

Leg. Naprapat
 • Behandlar rygg och nackbesvär samt idrottsskador/
 • Diplomerad akupunktör (Dry-needling)
 • Rehabilitering
 • Specialintresse analys och rehabilitering av skador/smärta i axel
 • Vill gärna behandla huvudvärkspatienter
 • Internutbildad inom stötvågsbehandling
Camilla Hedlund

Camilla
Hedlund

Ekonomiansvarig
 • Bokföring
 • Fakturering företag
 • Fakturering försäkringsbolag
 • Övriga ekonomiska frågor