Naprapati

Naprapati

Vad är Naprapati?

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen.
Genom att behandla både muskler och leder uppnås bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.
Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Effektivt

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och ökad rörlighet,
samtidigt som risken för att besvären återkommer minskar.
Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning,
vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.
Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med muskelbehandling,
med massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex interferensström och TENS.
För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapati - Naprapater Stockholm

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer