Naprapati

Behandlingar

Vad är Naprapati och vad gör en naprapat?

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder uppnås bättre funktion och rörlighet i hela kroppen, vilket är essentiellt för att förebygga muskelsmärta. Synen på kroppens totala rörelsefrihet som fundamental för undvikande av smärta och obehag är själva kärnan i naprapati.

Effektivt

Naprapatens helhetstänk i kombination med omfattande naprapatbehandling ger patienten effektiv smärtlindring och ökad rörlighet, samtidigt som risken för att besvären återkommer minskar. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker som manipulation och mobilisering, med muskelbehandling som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex interferensström. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om bättre arbetsställningar.

Naprapat i Stockholm

Agilokliniken finns på flera platser i Stockholm. Om du har ont i ryggen eller kanske i någon senstruktur finns professionell hjälp alltid nära.

Behandlingar

Symptom

När du för första gången besöker oss så undersöker vi ditt besvär för att komma fram till vad som orsakar din smärta eller besvär, och var problemområdet sitter. Orsaken till dina Symptom, kan i vissa fall vara lokaliserad till ett annat område i rörelseapparaten.

Läs mer

Symptom

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer

Copy link
Powered by Social Snap