Rehabträning

Behandlingar

1080-quantum-funktionell träning och rörelseanalys

Map1080 är ett 3-D rörelseanalyssystem som gör att vi kan mäta rörelsen i rygg, höft, knä och fot. Detta gör att vi får otroligt goda insikter i den funktionella förmågan, vilket bidrar till mer precis analys!
Quantum 1080 är den mest avancerade dragmaskinen som finns på marknaden just nu. Maskinen har en robotmotor som är kopplad till mjukvara som kan mäta styrka, och på så sätt ställer den in rätt viktmotstånd för den specifika träningsövningen. Som du förstår så innebär detta att man undviker att gå på för hårt under något skede av rehabiliteringen, och man kan även mäta framsteg i realtid.

Rörelseanalys map 1080

1080 Map (Movement assesment profile) är en funktionell rörelseanalys som mäter exakt rörlighet mellan kroppens olika delar. Med denna analys kan vi se hur rörlig och stabil du är i stående position.

Vid smärta finns det ofta en obalans i form av tex inskränkt rörlighet och/eller stabilitet som orsakar en överbelastning. Obalansen är inte alltid lokaliserad till det område där det gör ont, vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka exakt vad som orsakar besvären. Med denna unika rörelseanalys kan vi enkelt hitta orsaken till besvären vilket påskyndar rehabilitering enormt mycket. Med denna avancerade teknologi individanpassas din behandling på mikronivå och gör din rehabilitering ännu mer effektiv. Rörelseanalysen fungerar även i förebyggande syfte. Den kan identifiera obalanser som ännu inte orsakar några påtagliga besvär, och med hjälp av samma sorts träningsövningar som man använder under rehabilitering undviks smärtproblem i framtiden.

Mjukvaran är enkel att läsa av. Grafer och statistik visar hur kroppen har presterat vid varje behandlingstillfälle, vilket gör att man kan mäta framsteg i styrka, rehabilitation och återbalansering. Testet består av 16-32 rörelser på 1080-mattan, och det utförs barfota med shorts och t-shirt.

Rehabrum 1080 Quantum

1080 Quantum är en effektiv träningsmaskin med en robotstyrd motor, som på ett unikt sätt kan mäta kraft, snabbhet och styrka samt anpassa motståndet så träningen blir så effektiv som möjligt. 1080 Quantum är den mest effektiva träningsmaskin som finns på marknaden, så du kan känna dig trygg i att du får den bästa rehabilitation som går att få.

Behandlingar

Symptom

När du för första gången besöker oss så undersöker vi ditt besvär för att komma fram till vad som orsakar din smärta eller besvär, och var problemområdet sitter. Orsaken till dina Symptom, kan i vissa fall vara lokaliserad till ett annat område i rörelseapparaten.

Läs mer

Symptom

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer