Footer

Agilokliniken erbjuder effektiva och individuellt anpassade naprapatbehandlingar av muskelsmärtor och ledbesvär. Vi utförde 2017 ca 30000 naprapatbehandlingar, varav runt 7000 är stötvågsbehandlingar. Detta betyder att vi är en av de mest erfarna napratatkliniker i Stockholm och Sverige när det gäller behandling av muskelfästesskador. Våra naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster har särskilt stor erfarenhet av rygg- och nackrelaterade smärtor samt idrottsskador. Detta visar sig inte minst genom Agiloklinikens snittbetyg på 4,7 av 5,0 som våra kunder uttryckt i undersökningar som utförts av Reco.se.Totalt har ca 1300 personer skrivit ett betyg.

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). För Agiloklinikens verksamhet som tillhör hälso- och sjukvården finns det redan specialreglering för att skydda patienternas integritet. Specialregleringen kommer att gälla fortsättningsvis vid sidan av GDPR. GDPR höjer skyddsnivån vad gäller behandling av personuppgifter särskilt för exempelvis de som kommer i kontakt med Agilokliniken och som inte är patienter. Men GDPR får inte lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården eftersom skyddsnivån i Sverige redan är hög.
Agilokliniken respekterar Din integritet och rätten att ha kontroll över Dina personuppgifter. Du kan läsa Agiloklinikens Integritetspolicy på vår hemsida för att få veta mer om GDPR och Dina rättigheter samt hur vi hanterar Dina personuppgifter i vår verksamhet.