Footer

Agilokliniken erbjuder effektiva och individuellt anpassade naprapatbehandlingar av smärtor och besvär i muskler och leder. Vi kommer 2017 ha utfört cirka 30000 naprapatbehandlingar, varav ca 7000 av dessa var stötvågsbehandlingar, vilket gör oss till en av de mest erfarna kliniker i Sverige gällande muskelfästesskador. Våra naprapater och sjukgymnaster har stor erfarenhet av rygg och nackrelaterade smärtor samt idrottsskador. Agilokliniken har idag med rekommendationer i Sverige enligt Reco.se, ett snittbetyg på 4,6 av 5 möjliga.

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). För Agiloklinikens verksamhet som tillhör hälso- och sjukvården finns det redan specialreglering för att skydda patienternas integritet. Specialregleringen kommer att gälla fortsättningsvis vid sidan av GDPR. GDPR höjer skyddsnivån vad gäller behandling av personuppgifter särskilt för exempelvis de som kommer i kontakt med Agilokliniken och som inte är patienter. Men GDPR får inte lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården eftersom skyddsnivån i Sverige redan är hög.
Agilokliniken respekterar Din integritet och rätten att ha kontroll över Dina personuppgifter. Du kan läsa Agiloklinikens Integritetspolicy / GDPR på vår hemsida för att få veta mer om GDPR och Dina rättigheter samt hur vi hanterar Dina personuppgifter i vår verksamhet.