Leg Psykolog
Konsult
Kontakta Anna här: anna@psykologresurs.se
  • Studerade psykologi vid Uppsala universitet och utexaminerades 1998
  • Neurologisk-, multitrauma och smärtrehabilitering.
  • KBT-behandling till privatpersoner som besväras av t ex kronisk smärta, stress-och utmattningsrelaterade symtom, depression, ångest tillstånd och livskriser.
  • Psykoterapeutisk vidareutbildning