Leg. Naprapat
  • Diplomerad akupunktör
  • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
  • Lotorpsmetoden- är en terapiform där man genom olika massagegrepp och thorakal mobilisering får igång patientens revbensrörelser samt förbättrar deras andningsteknik
  • Har som specialintresse att behandla sångrelaterade spänningstillstånd.
  • Mångårig erfarenhet av rygg och nackrelaterade smärtor och besvär