Leg. Naprapat
Hagastaden/Torsplan
Citykliniken
  • Allmänt ryggar och nackar - ryggskott och nackspärr
  • Rehabilitering
  • Funktionsanalys och motorkontroll
  • Massör
  • Jobbar gärna med långvarig smärta och nervproblematik
  • Att via behandling och träning, tillsammans med patienten nå de uppsatta målen