Leg. Fysioterapeut
Norrlandsgatan och City
  • OMT Steg 1
  • Stötvågsbehandling av muskel- och senbesvär som hälsporre, tendinopatier
  • Dry Needling
  • Stort intresse för rehabilitering av idrottsskador samt pre- och postoperativ rehab
  • Allmänna besvär från ländrygg och nacke