Leg. Fysioterapeut
Slussen
  • Arbetar evidensbaserat med ett biopsykosocialt perspektiv
  • Diplomerad massör
  • Fokus på att hitta grundorsaken till ditt besvär för att komma till bukt med problemet även på lång sikt och hjälpa dig att nå dina mål
  • Behandlingsformen utgår från träning och fysisk aktivitet
  • Utbildad i stötvågsbehandling
  • Behandling med Interferensström
  • Muskeloskeletala besvär (jag har extra intresse för idrottsrelaterade skador, fot och underbensbesvär, pre- och postoperativ rehab, bäckensmärta hos gravida, postpartum träning och distala nervskador).
  • High Power Laser