Leg. Naprapat
Föräldraledig (åter sept 2017 på vår Tumbaklinik)
  • Behandlar rygg och nackrelaterade besvär samt höftsmärta
  • Specialintresse löprelaterade skador
  • Handledare på Naprapathögskolan
  • Internutbildad inom stötvågsbehandling