Leg. Naprapat
Tumbakliniken
  • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
  • Diplomerad inom Medicinsk akupunktur på Karolinska Institutet
  • High Power Laser
  • Arbetar även med öronakupunktur och Dry needling
  • Intresserad av idrottsskador av alla de slag, har egen erfarenhet av Handboll och knäskador
  • Erfarenhet och intresse av stressrelateradebesvär
  • Utbildad ledare i Zhineng Qigong