Leg. Fysioterapeut
Arenastaden Solna
  • Nack-/ryggrelaterade besvär
  • Stötvågsbehandling för senbesvär som exempelvis: hälsena, plantarfaschit, impingement i axel, höftbesvär etc.
  • Basal kroppskännedom (BK)
  • Massageterapeut (triggerpunktsbehandling/stretching/PNF)
  • Aktivt patient-deltagande. Fokus ligger på att patienten själv ska hitta rätt muskler/leder/rörelser för att skapa stabilitet/rörlighet/uppmjukning som krävs för aktivt liv.
  • Erfarenhet och stort intresse inom idrottsrelaterade besvär.