Leg. Fysioterapeut
Arenastaden Solna
  • Nack-/ryggrelaterade besvär
  • Aktivt patient-deltagande. Stort fokus ligger på att patienten själv ska hitta rätt muskler/leder/rörelser för att skapa den stabilitet/rörlighet/uppmjukning som krävs för att undvika att den aktuella skadan dyker upp igen.
  • Erfarenhet och stort intresse inom idrottsrelaterade besvär.
  • Jobbar med stötvågsbehandling för senbesvär som exempelvis: hälsena, plantarfaschit, impingement i axel, höftbesvär etc.
  • Utbildad massageterapeut (triggerpunktsbehandling/stretching/PNF)
  • Utbildad inom Basal kroppskännedom (BK)
Copy link
Powered by Social Snap