Leg fysioterapeut
  • Förebyggande träning, individuellt anpassad träningsplan och rehabilitering
  • High Power Laser
  • Stötvågsbehandling
  • Funtional Range Conditioning Mobility Specialist Motorisk kontroll och biomekanik
  • Avancerad nivå MSc i Idrottsvetenskap Specialintresse inom Idrottsmedicin