Leg. Sjukgymnast
Klinikchef Söderkliniken
  • Rehabiliteringsansvarig på Agilokliniken
  • Behandlar onda ryggar och idrottsskador med ffa manuella metoder, såsom exempelvis manipulation.
  • Droptekniker, brinner för manuell behandling på dropbänken
  • Träningsplanering, nutrition och axellina
  • Utbildad inom Omt, Mckenzie, Idrottsmedicin, akupunktur, ergonomi
  • Gray institut 3D utbildad inom funktionsanalys
  • Utför 1080 mapanalyser- avanserade rörelseanalyser av kroppens leder