Leg. Naprapat
CEO, ägare
Norrlandsgatan 11
  • Internationellt Certifierad inom stötvågsbehandling
  • Laserbehandling EMS Guided Dolorclast Therapy
  • Specialintresse: axel och knäsmärta, samt bäckenledslåsningar
  • Stötvågsbehandling av sen och muskelfästen