Leg. Naprapat
  • Behandlar rygg och nackbesvär samt idrottsskador/
  • Diplomerad akupunktör (Dry-needling)
  • Rehabilitering axel och skuldra
  • Specialintresse analys och rehabilitering av skador/smärta i axel
  • Vill gärna behandla huvudvärkspatienter
  • Internutbildad inom stötvågsbehandling