Leg. Fysioterapeut
Magisterexamen inom Idrottsmedicin
Rosenlundsgatan Södermalm
  • Rehab och individanpassad styrketräning
  • Pre- och postoperativ rehab
  • Internationelt certifierad inom stötvågsbehandling
  • Laserbehandling EMS Guided Dolorclast Therapy
  • Akupunktur dry needling
Copy link
Powered by Social Snap