Axelledsproblem

Axelledsproblem

Axelproblem

Lederna mellan överarmen skulderbladet eller nyckelben kan ibland låsa sig eller få inskränkt rörlighet i vissa riktningar. Detta kan ge smärta i området för axelpartiet. Smärta kan även uppstå vid trauma vid exempelvis fall eller annan olycka. Även artros kan ge smärta i lederna runt axeln. Vid osäkerhet rekommenderas röntgenundersökning.

Behandling av axelledssmärta:

Behandling görs med artikulering, mobilisering eller manipulation.

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer