Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter är ”muskelknutor” som är belägna i framförallt ryggens muskulatur. Triggerpunkter brukar ge upphov till en molande smärta som kan vara väldigt obehaglig, framförallt när man är sitter/ligger i en avslappnad ställning. Triggerpunkter uppkommer främst genom statisk belastning av en muskel, dvs. låg belastning under en lång tidsperiod.

En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där flera muskelceller har väsentligt förhöjd spänningsgrad, så kallade mikrokramper. Detta orsakar dålig blodcirkulation och området blir extra känsligt för tryck. En så kallad aktiv triggerpunkt strålar smärta till sitt ”eget” utstrålningsområde utan att musklerna arbetar.

Vad som orsakar detta är inte helt utrett, men det verkar som om det finns flera bakomliggande anledningar. Bland annat har man hittat ett tydligt samband mellan statiskt muskelarbete och triggerpunkter. Ett vanligt exempel är stillasittande arbete vid datorer som ger ökad förekomst av triggerpunkter i skulder- och nackmuskulaturen.

Behandling:

Triggerpunkter kan med fördel behandlas med en kombinationsbehandling av olika tekniker. Några av de vanliga behandlingsformerna är interferesström eller triggerpunktsmassage över muskeln, därefter tryckbehandling precis på triggerpunkten och sedan specifik stretching.

I vissa fall kan stötvågsbehandling komma att användas.

Triggerpunktsbehandling

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer

Copy link
Powered by Social Snap