Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Sedan 1998 används stötvågsbehandlingen av många toppklubbar och internationella landslag i Europa och USA. Stötvågsbehandling utvecklades i början av 90-talet för behandling av urinstenar och används idag även för behandling av sen och muskelfästen. Tidigare användes stötvågsbehandling övervägande inom internationell toppidrott. Numera behandlas såväl motionärer och toppidrottsmän, samt människor i stort som har smärta i axlar, höfter, armbåge, knä och fötter, såsom hälsporre. Här kan du läsa mer om stötvågsbehandling på Swiss dolorclast acedemy

Vetenskaplig förklaringsmodel

Genom en applikator genereras stötvågor som transporteras in i smärtområdet. Detta kan ge en minskning av kronisk smärta (förmedlad av icke-myeliniserade C nervfibrer), genom utarmning av substans P. Minskning av substans P ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen, och ger en blockad av neurogen inflammation vilket spelar en viktig roll i patogenesen av senfästen såsom tennisarmbåge, plantar fasciit etc. Det ger vidare en aktivering av stamceller (såsom osteoblaster), vilket framkallar läkning och ger en frisättning av tillväxtfaktorer. Detta ger en förbättrad blodcirkulation i den behandlade vävnaden. Stötvågorna kan troligen även bryta ned ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen. Undersökningar visar att stötvågsbehandling effektivt tar bort symptomen av mjukdelskalk i en kalkaxel.

För att få ett så snabbt och effektivt resultat som möjligt är det viktigt att terapeuten har stor erfarenhet av behandlingen, eftersom diagnos och behandlingsteknik är avgörande för resultatet. Vi är en av Nordens mest erfarna kliniker när det gäller stötvågsbehandling. De flesta av våra naprapater är certifierade av Swiss dolorclast academy

Den effektiva behandlingstiden är ungefär 5-15 minuter, och man behandlar fyra till fem gånger i en serie med fem till sju dagars mellanrum. Besöket på kliniken tar ca 30 minuter. Därefter gör vi en utvärdering om behandlingsresultatet och en bedömning om det behövs ytterligare behandling, eller om vi anser att behandlingsserien är klar. Behandlingen gör oftast ont under några minuter, men så fort behandlingen är klar upphör smärtan. De närmaste timmarna efteråt kan man känna av behandlingen, men efter 24 timmar har det avtagit för de flesta. Stötvågen triggar igång kroppens eget läkningssystem, så undvik antiinflammatorisk medicin under behandlingen.

Här på hemsidan finner du några av de diagnoser som vi framgångsrikt behandlar med denna teknik. För en mer ingående beskrivning av tekniken hänvisar vi till följande.

Se beskrivning av Radial Shockwave Therapy:

Hälsporre stötvågsbehandling

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer