Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter är ”muskelknutar” som är belägna i framförallt ryggens muskulatur. Triggerpunkter brukar ge en molande smärta som kan vara väldigt obehaglig, framförallt i samband med vila. Triggerpunkter uppkommer framförallt av statisk belastning av en muskel, dvs. låg belastning under lång tid.

En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där flera muskelceller har väsentligt förhöjd spänningsgrad, så kallade mikrokramper. Detta orsakar dålig blodcirkulation och området blir extra känsligt för tryck. En så kallad aktiv triggerpunkt strålar smärta till sitt ”eget” utstrålningsområde utan att man trycker på den.

Vad som orsakar dessa punkter är inte helt utrett, men det verkar som om det finns flera bakomliggande mekanismer. Bland annat märks ett påfallande sammanhang mellan statiskt muskelarbete och triggerpunkter. Ett vanligt exempel är arbete vid datorer som ger ökad förekomst av triggerpunkter i skulder- och nackmuskulaturen.

Behandling:

Triggerpunkter kan med fördel behandlas med en kombinationsbehandling av olika tekniker. Interferesström eller massage över muskeln, därefter tryckbehandling precis på triggerpunkten och sedan specifik stretching.

I vissa fall kan stötvågsbehandling komma att användas.

Triggerpunktsbehandling

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer