Axel- Muskelfästesskador

Axel- Muskelfästesskador

Axelsmärta

Det är inte ovanligt att man kan få inflammationer och smärta i muskelfästena runt axelleden. Dock är det viktigt att ställa en korrekt diagnos när det gäller smärta i axel och skuldra. De åtgärder och naprapatbehandlingar som är nödvändiga för att motverka besvären skiljer sig åt, och därför krävs det stor kunnighet om just smärta i axel och skuldra för att säkerställa goda resultat.

När axelns senor och infästningar har utsatts för skador och överbelastning så brukar detta typiskt yttra sig som huggsmärtor eller skarp smärta när man utför specifika rörelser.

För att man ska kunna ställa den korrekta diagnosen när det gäller smärta i axel så krävs det att din naprapat har stor erfarenhet av problemområdet. På Agilokliniken har vi naprapater med flerårig erfarenhet, och vi har även specialister inom just området axel och skuldra. Ultraljudsdiagnostik används ibland för att bekräfta misstankar om muskelfästesskador i axeln.

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer

Copy link
Powered by Social Snap