Axel- Muskelfästesskador

Axel- Muskelfästesskador

Axelsmärta

Inflammationer och smärttillstånd i olika muskelfästen runt axelleden är vanligt förekommande. Dessa bör skiljas från övrig värk och smärta i axel och skuldra. Då behandling och åtgärder skiljer sig åt.
Typiskt för skador och överbelastning i axelns senor och infästningar är att dessa ofta ger huggsmärtor eller smärta i vissa specifika rörelser.
För att kunna ställa diagnos krävs stort kunnande från terapeuten, och ibland även Ultraljudsdiagnostik

stötvåg ultraljud muskelfästesskador

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer