Frozen shoulder

Frozen shoulder

Frozen shoulder betyder ”frusen axel” och innebär att leden i axelns ledkapsel ”skrumpnar ihop”. Detta tillstånd är smärtsamt och hindrar aktivt liv  på negativt sätt. Muskulaturen runt leden blir med tiden mycket spänd. Det är ett långvarigt besvär som dock går över av sig själv inom 1,5 till 2 år.

Behandling för Frozen shoulder

Med rätt behandling kan man minska smärtorna och lidandet. I vissa fall kan vi behandla rotatorcuffens muskler med Radial Shockwave Therapy/stötvågsbehandling. Ortoped kan i vissa fall vara att rekommendera i svåra fall. Diagnos kan vi ställa med ultraljud.

ultraljud frozen shoulder naprapati

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer