Impigment – Supraspinatus

Impigment – Supraspinatus

Inklämning (impigment)/ Supraspinatussenan

Kraftig smärta i axeln då armen förs utåt sidan beror ofta på att en sena kommer i kläm i axeln på grund av degenerativ vävnad. Senan kan då bli irriterad och svullen och besvären ökar mer och mer. Smärtan ökar oftast vid belastning av armen.

Behandling: Efter noggrann undersökning och testning för att ställa diagnos i den komplicerade axeln, kan Supraspinatus behandlas med Stötvågsbehandling. Denna behandlingsmetod är mycket effektiv. Ofta kan behandlingen behöva kompletteras med rehabilitering.

Stötvågsbehandling kalkaxel axelbehandling

Boka tid

Välj klinik

Kontakta oss

E-post / Telefonnummer